Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Aarschot

 

Je vindt hier informatie over de vergaderingen van:

  • de gemeenteraad (GR)
  • de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
  • de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Aarschot (RVB AGB Aarschot)
  • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • het vast bureau
  • gemeenteraadscommissies (GRC)
Het raadplegen van deze vergaderingen is mogelijk via de kalender of via de knop zoeken (rechtsboven deze pagina)
 

Audioverslagen van openbare vergaderingen

De openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgenomen.

Het integrale audioverslag is 2 à 3 dagen na de vergaderingen beschikbaar via deze link.

Alle voorgaande audioverslagen van de gemeenteraad en OCMW-raad vind je op terug op deze pagina van onze website:

https://www.aarschot.be/audioverslagen-gemeenteraadszittingen

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau zijn niet openbaar.

Hier worden dus geen opnames van gemaakt.

Hetzelfde geldt voor de vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Aarschot.

 

Niet gevonden wat je zoekt?

Alleen informatie die vatbaar is voor openbaarmaking, is beschikbaar.
Vind je het gewenste document niet terug, dan kan je het opvragen in het kader van passieve openbaarheid van bestuur.

Die aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Je kan ze richten aan openbaarheidvanbestuur@aarschot.be

 

Ben je het niet eens met een beslissing?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

 

Vragen?

Contacteer de dienst Secretariaat van de stad Aarschot met een mail naar secretariaat@aarschot.be of op 016 55 03 67.